۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه

پلویس (Pelvis)


لگن یا پلویس (Pelvis) که به آن لگن خاصره نیز گفته می شود از استخوان های زیر تشکیل می گردد:
*استخوان های هیپ یا بی نام (هیپ چپ و راست)
*استخوان خاجی یا ساکروم
*استخوان دنبالچه یا کوکسیکس

استخوان هیپ (استخوان بی نام) یا استخوان لگن خود شامل سه استخوان است:
*ایلیوم یا استخوان تهیگاهی (استخوان خاصره)
*ایسکیوم یا استخوان نشیمنگاهی (استخوان ورک)
*پوبیس یا استخوان شرمگاهی (استخوان عانه)

تصویر زیر:


*مفاصل ساکروایلیاک (مفاصل خاجی-خاصره ای)
*سیمفیزیس پوبیس
پلویس یا لگن ازطریق مفاصل ساکروایلیاک چپ و راست به ساکروم متصل می گردد و از طرفی دیگر حفره های حقه ای (استابولار) آن با سر استخوان های ران همان طرف، مفاصل ران (مفاصل هیپ) را به وجود می آورد و بدین طریق باعث انتقال وزن بدن به اندام های تحتانی می گردد. مفاصل ساکروایلیاک و سیمفیزیس پوبیس دراتباط با هم بوده و همچنین پلویس ممکن است نسبت به مفاصل ران به طرف جلو یا عقب چرخش یابد . چرخش لگن به جلو، حول محور مفاصل ران به عنوان تیلت جلویی(قدامی) نامیده می شود. اگر لگن به طرف عقب بچرخد، تیلت پشتی (خلفی) گفته می شود.
تیلت جلویی و تیلت پشتی در تصویر زیر:

 


تیلت طرفی ممکن است به راست یا چپ باشد که در آن صورت لگن یک سمت بالاتر از دیگری قرار می گیرد.

*مفاصل ساکروایلیاک
*سیمفیزیس پوبیس
*مفاصل ران (مفاصل هیپ)
حرکات مفاصل کمربند لگنی در هماهنگی و همکاری نسبت به هم صورت می گیرد به نحوی که هرگونه اختلال در هر یک ممکن است باعث مشکلات وضعیتی (پوسچرال)، درد و اختلالات حرکتی در دیگری گردد.

منبع تصویر:
http://www.shockfamily.net
http://www.pt.ntu.edu.tw

مطالب مرتبط:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر