۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

استخوان بندی ساق دست (Forearm skeleton)


ساق دست (به عربی ساعد یا زند)
ساق دست شامل دو استخوان بلند است:
*ساق دست بالایی (رادیوس یا زند اعلی یا زند زبرین)
*ساق دست پایینی (اولنا یا زند اسفل یا زند زیرین)

تصویر زیر:


در وضعیتی که کف دست به جلو نگاه می کند، استخوان سمت خارج ساق دست، رادیوس بوده و استخوانی که در سمت داخل ساق دست قرار می گیرد اولنا است.
مفاصل رادیواولنار
استخوان های ساق دست یا ساعد (رادیوس و اولنا) در سه ناحیه به یکدیگر متصل می شوند که شامل مفاصل رادیواولنار فوقانی، رادیواولنار میانی و رادیواولنار تحتانی است.
*قسمتی از سر رادیوس با شکاف رادیال (بریدگی رادیال) استخوان اولنا مفصل می شود و مفصل رادیواولنار فوقانی را به وجود می آورد. این مفصل توسط رباط حلقوی که دور سر استخوان رادیوس قرار گرفته است، در داخل شکاف رادیال استخوان اولنا قرار می گیرد.
*مفصل رادیواولنار میانی مفصلی است بین تنه اولنا و رادیوس توسط یک غشاء بین استخوانی (غشاء لیفی یا فیبروز بین استخوانی) که یک مفصل لیفی (فیبروز) محسوب می شود (همانند آنچه که بین تیبیا و فیبولا نیز وجود دارد). غشاء بین استخوانی به کنار بین استخوانی استخوان های رادیوس و اولنا متصل می گردد.
*مفصل رادیواولنار تحتانی مفصلی است بین سر استخوان اولنا در قسمت انتهای تحتانی آن با شکاف اولنار (بریدگی اولنار) استخوان رادیوس.
*مفاصل رادیواولنار فوقانی و تحتانی، مفاصل سینوویال از نوع محوری(Pivot joint) هستند.
*پرونیشن ساق دست (چرخش کف دست به پشت در شرایط آناتومیکی) و سوپینیشن ساق دست (چرخش کف دست به جلو در وضعیت آناتومیکی) ازطریق مفاصل رادیواولنار فوقانی، رادیواولنار تحتانی و هومرورادیال صورت می گیرد.
منبع تصویر:


مطالب مرتبط

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر