۱۳۹۱ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

ساکروم (Sacrum)


استخوان خاجی
ساکروم

ساکروم یا استخوان خاجی، استخوانی است بزرگ و سه گوش که در بالا با پنجمین مهره کمری، در طرفین با استخوان های هیپ (استخوان لگنی یا استخوان بینام) و در پایین با استخوان دنبالچه (کوکسیکس) مفصل می گردد. این استخوان در کودکی خود از پنچ مهره ساکرال تشکیل شده که به واسطه غضروف ها از یکدیگر مجزا می گردند و به تدریج با افزایش سن به یک استخوان واحد تبدیل می شوند.

تصویر ساکروم از نمای طرفی و پشتی:

ویژگی های دیگر ساکروم (استخوان خاجی)

*ساکروم شامل چهار سطح (جلویی، پشتی،طرفین)، یک قاعده در بالا و یک راس در پایین است
*سطح فوقانی اولین مهره ساکرال، قاعده ساکروم را تشکیل می دهد که دارای دو زایده مفصلی فوقانی است. این دو سطح مفصلی با زواید مفصلی تحتانی پنجمین مهره کمری مفصل می گردند.
*راس ساکروم که از تنه پنجمین مهره ساکرال تشکیل شده است با استخوان دنبالچه (کوکسیکس) مفصل می گردد.
*استخوان ساکروم دارای مجرای ساکرال (Sacral canal)، چهار جفت سوراخ بین مهره ای، چهار جفت سوراخ ساکرال جلویی یا لگنی (Pelvic sacral foramen) در سطح جلویی و چهار جفت سوراخ ساکرال پشتی (Dorsal sacral foramen) در سطح خلفی است. سوراخ های ساکرال محل عبور اعصاب نخاعی ساکرال و عروق خونی است.
*مجرای ساکرال که از اجتماع سوراخ های مهره ای مهره های ساکروم ایجاد می شود دارای ریشه های دم اسبی و مننژ است.
*سطح طرفی ساکروم در بالا پهن بوده و به تدریج به طرف پایین باریک می شود. بخش پهن بالایی سطح طرفی ساکروم در هر طرف داری یک سطح مفصلی بنام سطح گوشی است که این سطوح مفصلی با استخوان های هیپ چپ و راست مفصل می گردند و مفاصل ساکروایلیاک (مفاصل خاجی-خاصره ای) را ایجاد می کنند. *استخوان ساکروم در ثبات لگن و انتقال وزن بدن به کمربند لگنی و اندام های تحتانی نقش دارد (به واسطه مفصل ساکروایلیاک و لیگامان های آن)

مفاصل ساکروایلیاک در شکل زیر:


*قسمت تحتانی سطح طرفی ساکروم، محل اتصال لیگامان های ساکروتوبروس و ساکرواسپینوس، عضلات کوکسیژئوس (عضله دنبالچه ای) و گلوتئوس ماگزیموس (سرینی بزرگ) است.
*سطح تحتانی پنجمین مهره ساکرال، راس ساکروم را ایجاد می کند که دارای یک سطح مفصلی بیضی شکل جهت اتصال با کوکسیکس (استخوان دنبالچه) است.
منبع شکل:http://www.umm.edu
http://www.eorthopod.com/

طبقه بندی مطالب وبلاگ فیزیوتراپی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر