۱۳۹۴ خرداد ۷, پنجشنبه

جایگاه فیزیوتراپی در نظام سلامت


فیزیوتراپی عبارتست از بازتوانی, درمان و پیشگیری از بیماریها و اختلالات سیستم عصبی-عضلانی-اسکلتی از طریق ارزیابی دقیق, تشخیص, کاربرد دستگاه های پیشرفته, اصلاح ساختارها بوسیله درمان های دستی خاص و اموزش تمرینات مناسب که هدف اصلی اش افزایش عملکرد افراد و ارتقای سلامت است.


فیزیوتراپی خدمتی است به افراد و جامعه که فقط توسط فیزیوتراپیست صورت می گیرد. دیدگاه منحصر به فرد فیزیوتراپیست از بدن, نیازها و توانایی های حرکتی در رسیدن به تشخیص درست و بهترین روش درمانی نقش اساسی دارد.

فیزیوتراپی شامل همکاری متقابل فیزیوتراپیست, بیمار, خانواده و تمام افرادی است که از بیمار مراقبت می کنند تا با استفاده از توانایی های بیمار و دانش و مهارت های ممتاز فیزیوتراپیست به نتیجه برسد.
علم فیزیوتراپی و فیزیوتراپیست در موارد زیر به مشاوره,راهنمایی,پیشگیری و درصورت لزوم به درمان مبادرت مینماید:
-عوارض کم تحرکی زندگی مدرن مانند ارتروز مفاصل,بیرون زدگی دیسک,ناهنجاریهای اسکلتی و بیماریهای قلبی عروقی
-بیماریهای مغز و اعصاب مانند سکته و ضربه های مغزی,سوختگی,بیماریهای پوستی,رماتیسمی,ریوی,زنان,ضایعات ورزشی,جراحیهای ارتوپدی و مغز و اعصاب

فیزیوتراپیست ها با اگاهی از علوم مختلف مرتبط با حرکت و درد در جهت بهبود کیفیت زندگی, افزایش توانایی ها و عملکرد افراد و پیشگیری در نظام سلامت فعالیت می کنند.
تهیه و تدوین: فیزیوتراپیست ویدا مرزبان